ENG/SVE

In English

Kallio-liike

Kuva (cc): masmad

Kallio is the throbbing urban heart of Helsinki, a romanticized old working-class district not only known for its population of students, bohemians and beer-fond denizens, but also increasingly identified as an abode of families with young children at home and of middle-class IT workers. There’s room for everyone in Kallio!

A vocal number of nimbys(* also call Kallio home. These are individuals who have trouble abiding anything even slightly controversial in their immediate vicinity. A nimby audibly complains about bread lines, noisy terraces, refugee reception centers, bar culture, boarding houses for the homeless, street festivals, graffiti and other so-called “disruptions” in Kallio.

Kallio and its surrounding areas are inhabited by an enormous number of people who live and breathe this neighbourhood. People who actually like bars, terraces and lively street festivals, and who understand that bread lines, reception centers, boarding houses etc. are natural aspects of city life. Are you one of us?

Helsinki’s official decision-making concerning Kallio is influenced by Kallio-seura (i.e. the Kallio Society), which has opposed such initiatives as the Hursti bread line and the reception center on Kaarlenkatu. It goes without saying that everyone, including nimbys, have the right to live and be heard in Kallio. But to balance out the gallery of voices, emphasis must also be placed on values that others do not advocate. Voices that emphasize tolerance of so-called “disruptions” and that want to see music, dance and street art flourishing in their neighbourhood.

The city’s bread lines have to be abolished not by relocating them out of sight and mind, but through improving social welfare.

How about we form a kind of Kallio Initiative? It would be a loosely structured, politically nonaligned community of people living, working and hanging out in Kallio, and it would endeavour to influence the city’s decision-making — and crucially, to arouse public discourse on matters concerning this neighbourhood. The Initiative could also put together some Kallio block parties, build on an already strong bedrock of solidarity and above all avoid congealing into a district society per se.

Join this group, and let’s get all sorts of things done together!

*) nimby = not in my backyard

Finnish to English translation: Kasper Salonen

For news on events and other info, subscribe to our newsletter here.

- – -

På svenska

Kallio-liike

Kuva (cc): masmad

Berghäll är Helsingfors urbana hjärta, ett romantiserat arbetarkvarter som i allt högre grad känns igen förutom som studenters, bohemers och de ölbegivnas stadsdel också som barnfamiljers och it-arbetares hem. Det finns plats för alla i Berghäll.

En rätt ljudlig skara av nimbys håller också hus i Berghäll, d.v.s. sådana personer vilka inte skulle välkomna i sin omgivning riktigt någon eller något. Nimbyn klagar över brödköer, över uteserveringarnas larm, flyktingmottagningar, barer, härbärgen för hemlösa, stadsfestivaler, graffiti och sprututbyten. Kort sagt om allehanda “omak” i Berghäll.

I och runt Berghäll bor samt trivs en stor mängd människor, vi, som gillar barer, uteserveringar och stadsfestivaler – och som inte blir störda av vare sig brödköer, flyktingmottagningar, graffiti eller härbärgen. Är du en av oss?

I beslut som rör Berghäll beaktar stadens beslutsfattare Kallio-seuras åsikter. Sällskapet har motsatt sig bland annat Hurstis brödkö och flyktingmottagningen på Karlsgatan. Naturligtvis äger nimbys också sin rätt att bo i Berghäll och hålla låda, men också andra röster måste göra sig gällande. Röster, som tål “omak” och som välkomnar musik, dans och gatukonst till sin hemstadsdel.

Brödköer skall upphöra genom ett bättre socialskydd, inte  genom att osynliggöras.

Visst skall vi grunda Berghäll-rörelsen? En löst organiserad, partipolitiskt obunden organisation för de som bor i och kring Berghäll och som skulle sträva efter att inverka på stadens beslutsfattande, den offentliga debatten samt som skulle ordna block partys i Berghäll. Och som framförallt skulle noga akta sig för att förstelnas till en stadsdelsförening.

Översättning till svenska: Eliel Kilpelä

Comments are closed.